באורח פלא, בגופי

יפיפיה אחת שולטת...

האם תחיה היא

או תמית?

יגיד הזמן

תגיד הנפש...

כל הדרכים הולכים אליה

הולכים מהר

ואני שט...

סהרורי לאור ירח

לגוון פניה המושלג...