יוסי הלמן

תקתוק הגשם

כשאמות,תלך נפשי החופשית אל המדבר הגדול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה