מביא הוא רבות כמותה בשלשלאות ברזל כפותה כתונתה קרועה בלה מבטה מעורר חמלה, הוא עליה לא חס ואומר בקול גס: הראש למטה, שקט הס! והיא תאהב ותעריץ והוא ירדה כרועץ בחיוך ובמחווה יקמץ והיא תימשך כמגנט תכרע תשתחווה למהפנט והוא ימשול בה עד עת. אחר יביא פרח סתיו יחייך אליה חיוך שובב יפתח את הדלת פתח רחב, תסטור היא לשתי לחייו תטרוק אותה בפניו ואחר מבטה מעלה אל חשור עב.