רחובות מעורבים במילי

בצלילי

לילה

אל תוך הסמטה

של אני ואתה

 

רוח שוחקת

בלעג צוחקת

רמזורים מזמרים

מרמזים

חופזים

אדום וירוק

דמע וצחוק