לפניה פרשתי שטיח אדום הושטתי לה שושן צהוב, למענה הסכמתי לוותר על מחצית אוצרותיי אך היא היססה לא הסכימה להתקרב ולו מטר אחד. צל צלה ראיתי בעת שפרחה מאתי ותו לו. פרשה כנפיה קדמה אלי ארץ ישימון מדבר שממה צחיח חולות,מלחות ובקעות היה הוא טוב בעיניה מקבלת פניי העדיפה לפרוח מעמי מלפרוח עמי