את הגזירה מן השמיים
לא ניתן לעצור
גם אם נאמין
וגם אם לא
היא נתונה מאל עליון

מן האש לא נצליח לברוח
ומן המים לא ננוס
האש את עצמותינו תכלה
והמים ישמרו לנו גוף

גורלו של אדם נקבע
היכן מתי ואיך יחבוק שמיים
האם בדרכי הייסורים
או כמתת נשיקה

נגד אסונות הטבע
לא ניתן לעשות דבר
קשה להלחם בהם
אך אפשר להתמודד
ואולי גם להתעודד

וכמו גרגר האורז
שלא הספיק להתבשל
כך גם לאדם הקטן
סיכוי להינצל


© כל הזכויות שמורות לאלי משעלי