השלה מיידית של היקף השומן /

עכשיו, בלי הקפות, במזומן /

שכן נירוש הגיע למצב קיצון /

והוא אץ מהלך לו עלי ריצון /

ני, ניר, נירו, נירוש - מאומן! /