מה לך אדם, כי תשאף לתהילה?
הצנע לכת והייה שח עיניים
אל לך לתור אחר הזוהר וההילה
הייה ענו ונשק לעפר הרגליים

הוי, בן אנוש, הווה שפל-רוח ושחוח-קומה
ואל ייכנס לליבך כל בדל של שחץ
סלק מתוכך כל יהרה הנטועה במקומה
שתה מים במשורה ואכל לחם לחץ

26.7.1983