לשמרך צעירה

בפולחן האביב,

על גופך להרעיף,

את תחושת הקיים והיש.

             בפרקו של היום,

             לעת ערב חלום,

             בבואי נשימתך למשש.

                        להופכך לנערה,

                        להזכיר צעירה,

                        אהבת החיים לבקש.

                                      בריחוף סערה

                                      כאותה נערה,

                                      לה שיער ארוך וגולש.

26.5.01