לתת

                  היונים הנן רק סמל,

                                           ונתינה בהם אין כלל

הן לקבל משמע לתת,

לא על תנאי מיד כעת,

בלא תמורה רק במסירה,

ולהגות שזו תשורה.

מכל הלב וכל השאר,

אף ולא נותר דבר,

לתת מאין גם מיש,

לכבד סומא, חרש.

לתת, לתת:

מתנת האל היא בהחלט!

לתת! לא מחר, עכשיו, כעת.

 

הן לתת זה לקבל                                 

כך ינהג אדם ואל.                

                                            19.12.05