אתה מחפש אותי קרובה

בזמן שאני תלויה כל כך במרחק

אל תאמר מילים

כשיש צורך בשתיקה

אפילו לימוד משותף

לא יעזור לחצות את הגבול

בי יש עוד כתמים של כאב

אתה רחוק מלהתחיל להכיל זאת

ולקבל אותי עם ליבי הדואב

אתה מחפש בי את מה שאין

ואני מבכה את מה שיש

לא לך ליבי

לא עמית אתה לי

אל תתפתה ממני

אין לי לתת דבר

אפילו לא נגיעה מגופי שנעצר