שלטון ההון - רצועתו על צוואר ההמונים, הֶדֶק.
גזירות שְמָד כלכלי,
הולמות יותר ויותר.
אנשים באין-ספור -
כוחם בלתי לעמוד בנטל.
התליין הקלקלי,
מעל ראש כולנו צורר.

כל יום מישהו חַסֶל,
בשים קץ לתקוותו הנאצלת;
עולם קטן של גפו,
בהַחֳרִיבוֹ.

שלטון חומסי העם,
בכל אחד מאיתנו סכין חדה תוקע.
שצף-קצף מורעב,
יקום למלחמתו!