נקים מפלגה גרוזית
אחריה מפלגה אשכנזית,
אולי נקים מפלגת סמך טת
ואחרי דור נתרט?

נבנה מפלגת מתנגדים
ואחריה מפלגת חסידים,
אולי מחסידות צאנז,
נו תנו לו צ'אנס.

במצע נפתח שולחן
וגפילטא יהיה לפולחן,
נלגום מחיה במפלגת מרוקאים
ונשיר:
הנה מה טוב ומה נעים