בעקבות פעולת - המחאה של אמהות חד - הוריות מדימונה, שבמהלכה, במחאה על המצב הכלכלי הקשה במדינה, נכנסו באופן מאורגן לסופר- מרקט בעירן וסירבו לשלם עבור המצרכים שלקחו רוח - ארגנטינה, באה ונישאת מעל דימונה; סער - סילוניה, משתולל במשב - איתנים. אמהות, שאפסה להן פת - לחם, הרימו נס, של מאבק מדוכאים. קראו הן חמס! על המצב המתחולל בארץ; לשונן אמרה: די! לסבל ולהתעמרות בזכות - קיום. כמו בדצמבר - 2001 בארגנטינה, יצאו וברחוב צעדו. החנות, שאותה בזזו, זאת סנונית - פתיחה, של המאבק ללא - פשרות, על ככר - לחם! בעקבותן ובעקבות ויקי כנפו, המונים יצעדו עוד! השלטון, אין בכוחו להעיב לנו תקווה, על - ידי פגיעה בזכות - קיומנו; יש להילחם, עד הסוף!