המילים שכל כך אהבתְ-
לא לךְ הן. ועל אף ההתחברות הבלתי נמנעת
עם דברים שבלב, וחוסר יכולת שליטתי,
הבהרה ובצידה לטיפה קלה
מונעת טעות מרה:
אהבה.