נִכְנָסְתִי לְקִיתוֹנֵךְ פָּשַטְתִי מֲחְלְצוֹתַי
נִשְכָּבְתִי מַעַדָנוֹת מְחַכֵּה לְמוֹצָא יָדַיִךְ
מֲעַטֶה חַמִים שֶל גָשְמִיוּת וְרוֹךְ נִמְסָךְ עָלַי
לָחַץ גוּפֵךְ לָחַץ זְרוֹעוֹתָיִךְ לָחַץ אֱצְבְּעוֹתָיִךְ
מְקוֹמוֹת מוּכָּרִים פּוֹגְשִים גוּף זָר
מִתְמַסֵר לְנְגִיעוֹתָיִךְ
מִתְמַסֵר לְנְשִימוֹתַי
נַחְשוֹלֵי כֶּאֵב מִתְעוֹרְרִים וּמִתְעָרִים בֵּיְנוֹת לְאֵיבָרַי
נִסְיוֹנֵךְ שוֹבֵר גָלִים לְאֲדְווֹת קְטַנוֹת וּמְמַכְּרוֹת שֶל אוֹשֶר
נְשִימָה אֲרוּכַּה חֲוַיָה חֲזַקָה

יֲרַדְתִי מִיְצוּעְךְ מֶשִיל עֲצְמִי
מַשְאִיר
מֲשְהוּ מִמֵנִי אֱצְלֵךְ
מֲשְהוּ מִמֵנִי
אִיתָךְ