איך נוגע האתמול בבטן הרכה

משם אני מרגיש היום אחרת

וכל הפרצופים כמו אצל האוב

שקופים כמו שכחה

 שלא זוכרת

אני ואתמולי מתיחדים בחדר

אתמול חבק אותי נהיה לי קר

בכל הסמטאות השכחה צוררת

עדיין לא הבשלתי

לבוא אצל מחר