גלעד ק

בן 22

צועד

תכלת אפור ומה שביניהם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה