גלעד ק

בן 22

תכלת אפור ומה שביניהם

צועד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה