סולם מוצב ארצה

וראשו

כל הארץ פערים פערים

ודמות כבודו מלאה

וכל הארץ פערים

 

ובבדק הסדקים

לאורו

רק אבק מסתחרר בכבדות