דמותך יפה כמו משורטטת בחול

מים שזורמים לעיתים מעלייך

ורוחות סוערות – יסתרו שערך,

לא יטשטשו את פנייך.

מראות מראות יפים, שברי אורות צבעים בלולים

נוסעים חולפים כענן מעלייך.

כמה עוד ייסעו וכמה עוד יעברו?

כל יום מעשים הרבה נבראים

ושעון השמש מעלייך הומה

בשאון גלים וקריאות ועקבות על החול.

הזמן הטוב הרה אותך תחת השמש

כמה תוסיף עוד לעבור מעליך

מרפא בכנפיה ויובש גדול,

בטרם יקיצה?