אבינו מלכנו

יתגדל ויתקדש שמך

שהשלכתנו כאבן אין חפץ

על פני גרגר העפר הזה

למנות ימינו

כמנות אביון מעות עוניו

יתברך ויתהלל כבודך

שקללתנו בבינה ודעת

לראות יום קיצנו קרב ובא

בנים קוברים אבות

אבות מבכים בנים בייסורים