לא נפקיר לעשירים גורלינו!

לעולם לא ניכנע לכיסם.

לא נתיר להם לעושקינו;

נשליט דגלינו על דגלם.

 

לא נוותר על לחם-חוקינו!

הוא שלנו; לא של אחרים.

הזכות לפרי-עמל למגדלו מגיע;

לא לבטלנים.

 

השמש לא ליחידים שייכת;

גם מים, גם אוויר לנשימה...

נסי-המרד אל-על נניפה;

קדימה, קדימה למלחמה!

 

עוד ניקח נקם בצוררינו;

עוד הֳלוֹם בהם נַהֳלוֹם.

נשים קץ לשרירות הבנקים;

למנהלים גדולים כל צינור נסתום.

 

לא עוד שלטון בצע-הכסף!

כן לבצע הצדק ואחוות-העמים!

הקץ לחברות כוח-אדם לָנֶצחַ!

יחי שלטון הפועלים!