בתגובה על התקפה גזענית בעיתונות המקומית של באר-שבע, בעקבות המלצת בג"ץ, להחזיר לאוכלוסיה הערבית בנגב, את המסגד של העיר


די להסית והררי שנאה להצמיח!
מדברי השטנה והשיסוי,
לשונכם תסלוד.
אל לכם, בוץ פאשיסטי להציפינו.
גם לאחר הַשיאו כבוד.

לא ליהודים בלבד,
מקום בעירנו.
אברהם אבינו - לא כך מנהגו היה.
אל תהפכו מדנים,
את באר-שבע.
על רוח זדון,
תגבר דעת שפויה.

את המסגד - לבעליו בזכות, השיבו!
תחת המריבה, תנו שלום.
על שמש השלווה ,
בלשונכם המאוסה, הַעיב לא תצליחו.
צחנת פיכם,
לעולם, תדום!