החופים האלה

שהנשמה שוחה אליהם

באפה ריח מלח

ברוחה טעם דבש

עוד קצת, עוד מעט

חוף מעבר לאופק

מגיח..

החופים הללו

ריקים ומסולעים

מכילים התחלה

שלא מתכלה

 

נשמה יודעת

מהות של חופים..