גשר ביננו,

גשר שבשתיקה.

יסודותיו שרופים

באין מילים חוצות מפיך,

ועדנייו פורחים באוויר מילותיה של אמי,

המפייסת עצמה

בטרם תפקח את עיניה אלי.