תן לה שם. קרא לה "בעלת משמעות". תשומת ליבה המוצע
שווה לכל נפש טועה.
היא זולה ויקרה
עמוקה ורדודה
רוצָה- לא רוצָה להסתיר   אתה
הסיבה המרכזית להיעלמותה.

אז תן לה שם.  היא תבוא.