מי שרוצה להשפיע, עליו כל – הזמן, להיות בתמונה; מי שרוצה להכריע, עליו למלאת – עוצמה. מי שרוצה, שיקשיבו לו, עליו לא לשתוק; להיות עקשן ולהתריע ובראש לצעוד!!