מיכאל שני

תיכף אני ארצה שתלכו מפה שאוכל כבר ליפול בשקט שלא תראו את הפצעים נפערים שנשאר לבד ונשבר לאט

פרח/ה נשמתך

עוד שיר אחד נכתב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה