מיכאל שני

תיכף אני ארצה שתלכו מפה שאוכל כבר ליפול בשקט שלא תראו את הפצעים נפערים שנשאר לבד ונשבר לאט

המלחמה האחרונה

אחי יש לך דקה?!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה