מיכאל שני

תיכף אני ארצה שתלכו מפה שאוכל כבר ליפול בשקט שלא תראו את הפצעים נפערים שנשאר לבד ונשבר לאט

משברים דומים, פסיכולוגיה בשירים

המלחמה האחרונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה