מיכאל שני

תיכף אני ארצה שתלכו מפה שאוכל כבר ליפול בשקט שלא תראו את הפצעים נפערים שנשאר לבד ונשבר לאט

עוד שיר אחד נכתב

ואיך זה מרגיש בפנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה