היאוש יום אחד הידפק על דלתי

במסווה של אוהב מרחם

"פתחי לי אחותי יונתי תמתי

הן באתי עד כאן לנחם.."

 

אך זכרתי לילות עת קרב הוא אליי

איך שאב הוא את כל כוחותי

איך ערער צדקתי והפשיט מעליי

אמיתות שאספו לי שנותי

 

לא אפתח לו דלתי!אך אחיש צעדי

לחמוק ולחפש בכל עבר

לא אתן לו לכרות לדרכי שאבדה-

עת הגיע זמנה את הקבר

 

 

בשכבי ובקומי בלכתי בדרך

 אחפש לי שמחת אמונה

כי ידעתי בכך טמון כל הערך

אף  יגידו דרכי משונה