אל תחשוב
תזרום
תפרוק
אל תעצור
תשפוך
תתבטא
אל תפסיק
תכתוב
תמשיך

וכשאני עוצר ומפרסם
וכל גופי כבר ריק
אתה אומר שזה לא יאה
ומיד משנה ומוחק

אז מה הטעם?