מיטות מוצעות לבן סטרילי / מאוכלסות בחלקן / מצומדות זו לזו / בשואבי חיים וחוֹם. / בוא תיגש לפה / אני מוזמן / תן לבדוק מה מכיל קנקנך / איבר פשוט קדימה / גוף זר חודר / מעט כאב נסבל / ארגמן מחזורי וסוער / פורץ החוצה / מובל בתעלות / לונה-פארק של נפשי / נשפכת ונאגרת / עצמי חדש / אחר / נאסף אט-אט / זהו זמן טוב למחשבות, כשבינתיים אני מתרוקן / במשיכת אומן / אני נפרד ממני / שקית של חיים ארוזה וממוספרת / נשלחת לדרכה. / את תפקידי סיימתי / אני המנויילן רק התחיל את מסעו