הומיה נפשך

מצפון לדרום

בדרכים אשר מלאו.

הומיה נפשי

בדרכים אשר חוברו.

 

והגשם הזולף

את טיפותיו האחרונות

נוטף על צעדייך,

מותיר בחלל ריח עז

וניצוץ קרן פז.

 

עת הקשת

הצטלבו דרכנו

בצומת הדרכים

מול אחו ופרחים,

 

וטיפות הגשם

התחלפו

בטיפות גיל