ילדי שלא הכרתי

ישוב בחיקי

פלומת שיערו הבהיר

מחליקה על פני.. 

ילדי שלא הכרתי

מחייך אל חיי

וממתיק שעותיי..

ופתע ניתק מידי

וירוץ..

לא שעה אל קריאתי

ולא ענה לזעקתי ..

ילדי שלא הכרתי

נמוג ואינו

אך לנצח ילווני

ביופיו וחינו.