שברי מצבות

אותיות פזורות,

צמח ירוקת החמור

מפיץ חייו בינותם,

זרעו לא יסוף

מזכרם