עיבורי נוזלים תחת שמיים. על שפת אגם תכול מים אליי נשאת זוג עיניים לך קרא קולי בנעימים: יקדמו פנייך כפנינים מי גשם וטללים לוג יין הילולים עינות רמים לב עמים רננים עלמתי הו יפתי עלמת קדומים שוכנת לחוף ימים כאשכול בכרם ענבים התבואי עדי לעת אהבים?