בע"ה.

הם מובלים אחר כבוד

כי הכבוד גלה מן הארץ

אמת, גם גלתה

אפילו המתים- גולים.

זה, סוג של כפרה;

הארץ נָדָה

לשלילה למתרחש

היא רוֹחשת

נדוּדים לנשללים

(-מארצם)

היא שוללת

רכישת נוודוּת.

גם לעץ ואבן

אין מנוח

כמובן, אחר כבוד

אי כבוד, יולד

על אבן הפּינה

לא מילה תהיה לו

בטח לא פריעה

רק מציצה

ויריקה לים

למחות על המים החיים

כל זכר.

ממרומי הר הזיתים

יורים גיצים לעבר

עיר בה דוד חנה

כדי, שימשיך ללכת.

בינתיים

גם למתים יש למה לצפות.