הגריז זולה

בחור שאכפת לו שלאחרים לא אכפת

התכריכים

כאיש אחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה