הגריז זולה

בחור שאכפת לו שלאחרים לא אכפת

כאיש אחד

ללא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה