אווה ליפשיץ

אז אני לפעמים די עמוקה

עד כאן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה