ריח לא מוכר מכה בנחיריים
ריח אחר
וילונות סגולים יוצרים חדרים וירטואליים
אנשים בלבן מתרוצצים בין לבין
וברקע רוחות רפאים חיות
נאבקות למעט שלווה
עולם אחר, מקביל לשלנו
שם השמש לא זורחת
וציפורים לא מצייצות בעליזות
ועם זאת רק
מסדרון אחד ארוך
מפריד בין העולמות.
הוא שכב במיטה בחוסר מעש
נרדם ומתעורר לחלופין
צינורות שקופים יורדים ומתחלפים בכלי דם
מה נשאר
אחרי שהחיים ינקו ממנו מה שניתן
עצוב לראות איך הזמן עובר
והוא הולך וקמל.
קמילה
איזו מילה יפה ומפוארת
המסווה תהליך ארוך ועלוב של
היעלמות הדרגתית
דשן התרופות משמש כקביים מלאכותיות
הונאת הקידמה.
גם כן חיים.

והיא כל כך גיבורה
לא מתלוננת, כבר שנים
מלווה אותו בשתיקה, סובלת ועוברת
כל משבר, כל התפרצות
כל דעיכה שלו
ללא קול
בלילות פורקת יגון לכרית
מאחה לב סדוק
וקמה בבוקר כחדשה