פולשים-נוגעים-דוקרים

שורה של חלוקים לבנים

נועצים

מבט, וגם זה בזה

"אין סיבה נראית לעין"

ומאחור

בזוית נעלמה מכם

מבזק חדשות קצר.