כיצד מרגישה ארץ

שמאוהביה נפרדת

מבניה שעליה

בדמם שמרו

ומשממה ועיזבון

אותה גאלו?

 

כיצד מרגישה ארץ

שראתה תינוקות

נולדים ופורחים

ואליה אהבה

כה גדולה

רוחשים?

 

כיצד מרגישה ארץ

של עם אחד

עם נבחר

בשעת פרידה

כה קשה

מאדמתה הברוכה?

 

ארצי,

מחי דמעה

ויגון מליבך

הסירי

כי יש שכר לפעולתך

(ושבו בנים לגבולם?!)