ליל שבת נעים

ואנוכי

מביטה השמיימה

ונדהמת מחדש מהיופי

הנגלה אליי

 

רואה את הירח במילואו

מחייך אליי

את הכוכבים הזורחים

בשובבות קורצים

וקווים דקים של אור

מתפזרים

בשמיים הכהים

 

כעבור רגעים ספורים

משפילה אני את מבטי

משהו היסב את תשומת ליבי

משהו זרח, חייך וקרץ

משהו

או מישהו...