כך, במשך שנים

היא מביטה מבעד לחלון,

אל האופק.

כל יום באותה השעה

כשהשמים מצטבעים בצבעים

המשרים על הנפש שלווה -

שקיעה.