דברי אלי בדממה,

ודומי את כל המילים

נחשי את כל רצוני-

ושתקי ביחד איתי.

 


שנינו אילמים, יושבים בלי מילים

והצורך איננו לא צריך כבר מילים

ושוב הסלון, שולחן השבת,

מלח נודד בדממה.

ואת כדרכך יכולה בלי מילים-

לשבת לחוש את אשר בליבי.