ואומר לי האדם המנומק זה הקורא ומתקשט בנוצות הומניסט, אדיר ונאור: עשרה אחוז משלנו עשרה אחוז משלהם היינו הך הקיצונים שלנו הקיצונים שלהם היינו הך בין לאדן שלנו בין לאדן שלהם המחתרות שלנו מתחרות בשלהם ואני אומר דבר אחד: אדון נאור הומניסט תחזיק בכיס שלך דף טבלה ותמלא אותו כל אימת שאתה משווה