יש שם בערך עשרה

וצעדיי נעשים מהירים

אמא אמרה

שהם ילדים רעים.

 

אפי הוא בן שלוש עשרה

ההורים שלו לגמרי שבורים

הגדול בן שמונה עשרה

הם מדברים כמו חברים.

 

שניהם עפו כבר מכמה תיכונים

וככה גם כל השאר

התייאשו מהם לפני שנים

לא אכפת להם משום דבר.

 

עליתי הביתה, הם נשארו שם

עומדים על הכביש במעגל

שיש בו דיבורים ועשן

ושקט ורעש מתוסכל.

 

אחד עם סיגריה בפה

מדבר על המקומות שמהם נזרק

השני משחק בכיפה ומספר

על השם הרע שנדבק.

 

סגרתי את החלון

התכסיתי בשמיכה

והלכתי לישון

בקצת רחמים וקצת קנאה.