היא אמרה לי: "זוג עיניך אוקינוס"

ואמרתי לה: "זוג עינייך מים"

הבינה היא כי שלולית דלוחה ושטוחה ראיתי,

סתם מים רדודים.

נעלבה והלכה לה בנתיב הדמעות המיותר

לו הביטה שוב בעיניי הייתה רואה - כי מים לים מכסים.