בלילה

לאחר חצות

כשכל החי נם

עוברת צינת אלהים חרישית

מחבקת לכל אחד

כמה אהוב אתה

כמה אהוב...

ולעת השחר עולה

פּוֹרחת הצינה חרש לשמיה

מתכַּסָה

בבוקר חדש.

 

וּפעם

הקצתי בחצות

ושמעתי הכל

ויראתי לאהבה הרבָּה

יראת הרוממות.