איך ארזת

את כל זכרונותיי,

כיווצת אותם למזוודה קטנה

והלכת

 

איך אתה

עם שארית דמעותיי,

השקת איזה צורך

שלךֳ היה

 

ועכשיו אני

אורזת דמעותיי למזוודה עם זכרונות

ומשקה רצונותיי בתירוצי אכזבות,

 

ונֶעֵלֶמֵת...