יהונתן

 

אַיֶכּה יהונתן? שואל גיבור תנ"ך אבל,

איך בחרבך נגדעת, פרח נעורים בשל?

אַיֶכּה, מעילך, מתנדנד על הקולב,

משחקת בו הרוח, שנשבה מבעליו.

 

גדועה היא נשמתי, אהובי, יהונתן,

תלויה לצחוק אויב, בחומתה של בית שאן,

כי משהו בי נפל, על הר שנארר,

ודמך לא ישטף, בְבֶּכִי של מטר.

 

'נפל יהונתן', השיבולים מלחשות,

שבועתך החרישית, עוד מנשבת בשדות,

נפלאתה אהבתך, פרח לב אדם,

סודך נוצר הסלע, שבדם מותך נדם.